Bus terminal at Pothia (Kalymnos town)

Contact us

0030-6947604120, 0030-22430-47890

Kalymnos Island