Bus terminal at Pothia (Kalymnos town)

Kalymnos Island